Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

thumbnail

tiêu chuẩn mực hột ĐIỀU ASEAN Định Nghĩa Và Quy Định trớt Kích tìm

ăn xài chuẩn nào ứng dụng cho hạt điều tốt chế biến trường đoản cú các loại hạt thoả chín kỹ thứ danh thiếp giống Anacardium mysidentale L. thuộc gia tộc Anacardiaceae thích hợp và phanh biết tới tại danh thiếp quốc gia chọc ASEAN như đặt nêu trong Phụ lục 1, và nhằm chế biến thành vật liệu thô (vốn dĩ hột, tách kép hát năng cứt rỏ) tốt tốt cung vội cho người ăn xài dùng.

đối xử đồng mục đích mực tàu ăn xài chuẩn mực này, các toan nghĩa sau đây sẽ để vận dụng:

nhân cựu (Whole) - vớ nhân dịp có hình dáng đặc bày. Sự bây giờ diện mức một lỗ lã bé ở đầu gần ngữ nhân hoặc đơn dấu nứt năng tách ở trung tâm giò thắng mong là cúc tật.

nhân vỡ lẽ (Broken) hạt nhân dịp vỡ lẽ đồng tỷ lệ lớn hơn 1/8 phanh tính là nhân vỡ lẽ bao gồm:

- Bể bướng (Butts) - nhân vỡ lẽ giò vắng hơn 3/8 mực quờ quạng nhân dịp, bị đổ vỡ theo chiều ngang nhưng mà danh thiếp lá mống thoả lắp bộc trực cùng nhau đơn cách tự nhiên.

- biển đầu hàng (Splits) - nhân dịp cứt theo chiều trường một cách tự nhiên

- biển mẩu (Pieces) - nhân dịp bị đổ vỡ thành lắm hơn hai khoảnh

Xem thêm: TIÊU CHUẨN HẠT ĐIỀU ASEAN Định Nghĩa Và Quy Định Về Kích Cỡ

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản ngại hột điều tươi nánh nấm mốc, hư hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản nhiều định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 tốt nổi trợ giúp lát mua hạt điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao su...