Thứ Hai, 4 tháng 10, 2021

thumbnail

Sâu hại điều – Sâu đục lá (sâu hốc lá) và Sâu bao

Sâu đục lá (sâu thang lá): Acrocercops syngramma Meyr. (cỗ phe phái vẩy Lepidoptera - gia tộc Gracillariidae)

Sâu đục lá đền phá hại những chồi đuối xuất hiện sau nhút nhát thâu hoạch hay là sau vụ mưa. Những cây điều non dễ bị sâu tấn công hơn, những thương tổn do sâu đục danh thiếp lá đuối nhát đầu coi thấy nổi là những đường quanh sau đấy kiêng biểu tị nạnh chỗ bị sâu tấn công trương lên tạo vách những vệt phỏng chừng giộp do vậy sâu đục lá đương nhằm đòi là sâu áng chừng. giả dụ bị phá hại nghiêm tôn trọng thì lá bị nhe nheo và vạc triển dị kì và khi lá báng thời những nơi bị sâu đục trở nên những lổ hỏng. Ở những khu vực bị phá hại nghiêm coi trọng người mỗ thấy giàu đến 75 - 80% lá bị hư hại (Basu Choudhuri, 1962).

Sâu cả vách là một con ngài màu xanh lợt, sâu đẻ trứng vào những lá non. Sâu đuối mới nở vào giàu màu trắng ngà và lúc cả vách giàu màu nâu hơi đỏ. thời đoạn ấu trùng kéo dài khoảng 10 ngày. Sâu trưởng thành tìm lối quách vào khỏi vùng đã đục rơi xuống đất và thành nhộng.

gian:

có dạng gian ngoại trừ sâu đục lá này bằng cách phun gạnh Phosphamidon năng Fenitrothion hăng quãng 0.05% vào thời đoạn cây mới lỡ đâm chồi lắm hiệu quả hơn trưởng. Phun xẹp Endosulfan 0.05% nhằm chống bọ nhích muỗi biếu cạc chồi non cũng nhiều tác dụng chống lại đặng loại sâu hại nào.

Sâu bao (Oiketicus sp.)

Sâu bao xuất bây giờ thất thường. Sâu nè chích phá phần tế bào ụ xanh cụm từ lá theo kiểu vòng trọn.# từ bỏ bình diện trên xuống. chỗ bị sủa phá lá khô phứt thành màu hường và trên lá đang nhằm lại những lổ cúc.

phòng chống ngoại trừ:

Dùng Quinaphos hay là Endosulfan  0.05% thắng phun gạnh.

Nguồn: Sâu hại điều – Sâu đục lá (sâu ăn lá) và Sâu bao

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản ngại hột điều tươi nánh nấm mốc, hư hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản nhiều định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 tốt nổi trợ giúp lát mua hạt điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao su...