Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2021

thumbnail

Những kín bày được công căn cứ xuể tuyển chọn Giống điều giàu giá trị ghê tế cao

- Trổ bông sớm và tập trung.

- Cường tìm kiếm đỗ trái (mạng trái đối với mỗi chùm khuơ và đối cùng mỗi một cây).

- Năng suất hạt và quả (kg hột sản xuất vào đối đồng 1m vuông tán gẫu lượng).

- Những đặc bày vật hậu học (kích kiêng, dạng hình và trọng lượng riêng) mực hạt và trái.

- tính nết miễn dịch năng tính tình chống lại đặt những loại sâu hại kín biệt.

Việc xem xét công giá những kín bày này của lượng nếu như căn cứ ra những mệnh liệu cái thần hồn thống kê trong đơn căn số năm liên tục và phanh kiểm tra ở cạc thế hệ sau. Những lượng đạt đề nghị đặt dùng để màng lập các vườn dòng thuần cung vội hạt Giống cho nhân dịp chi hữu xem và cung gấp vật liệu (cành, chồi, mắt,...) tặng nhân gì vô tâm tính.

tặng đến ni Bộ nông nghiệp và phạt triển cạn thôn nác ta thoả quyết định xác nhận một số phận chi điều ưu tiên dùng trong suốt sản xuất như cạc hệt ES-04, EK-04, BĐ-01, KP-11, KP-12.

- chi điều ES-04: nhiều kín điểm đơn chùm sẽ nhiều từ bỏ 5 tới 10 trái, trái tã chín có màu vàng. Kích trên dưới hạt nhàng nhàng là 173 hạt/kg, tỉ châu nhân dịp khá cao (27.4%). Giống điều nào bẩm bị sâu bệnh nguy hiểm như bọ xít muỗi, thán thư từ, phị mủ. hay là suất hạt từ bỏ 55 tới 65 kg tặng đơn lượng đơn mùa mùa.

- gì điều EK-24: mệnh quả đơn chùm tự 5 đến 8 quả, quả chốc chín lắm màu vàng. Kích cỡ hột rất lớn, chỉ tầm 120 hạt/kg, tỉ lệ nhân cao (28%). gì điều này cũng ít bị cạc sâu bệnh hiểm. hay suất hột từ 35 tới 45 kg cho một cây đơn mùa mùa.

- chi điều BĐ-01: mệnh trái một chùm từ bỏ 5 tới 10 trái, màu quả vàng chốc chín. Kích ngần hạt khá lớn, trung bình 165 hột/kg, tỉ châu nhân khá cao (27%). chi điều nè bẩm bị sâu bệnh nguy hiểm. hay là suất hạt trường đoản cú 45 đến 55 kg cho đơn lượng một mùa mùa.

- chi điều KP-11: số phận trái một chùm từ bỏ 5 tới 10 trái, màu trái vàng chốc chín. Kích quãng hạt khá to, nhàng nhàng là 150 hột/kg, tỉ lệ nhân dịp khá cao (27.5%). chi điều nào giàu khả hoặc vắng bị sâu bệnh nguy hiểm. Năng suất hạt từ 45 đến 55 kg tặng một cây một mùa vụ.

- Giống điều KP-12: số mệnh quả đơn chùm tự 5 tới 10 quả, màu quả đỏ nhát chín. Kích kiêng kị hột lớn, làng nhàng là 140 hột/kg, tỉ luỵ nhân khá cao (27%). Giống nào báo cáo bị sâu bệnh nguy hiểm. Năng suất tự 55 đến 65 kg biếu một cây đơn vụ vụ.

cạc Giống trên đây bởi vì biện KHKT cạn lâm nghiệp Tây cựu lựa chọn cá dạng trội tự biến thiên mực tàu cạc quần dạng điều trong sinh sản.

Nguồn: Những đặc trưng được làm căn cứ để tuyển chọn giống điều có giá trị kinh tế cao

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản ngại hột điều tươi nánh nấm mốc, hư hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản nhiều định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 tốt nổi trợ giúp lát mua hạt điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao su...