Thứ Hai, 4 tháng 10, 2021

thumbnail

Nhân hệt điều lạ phương pháp vô tính tình – ghép cành

tháp cành (ghép cành) là phương pháp Nhân giống vô tính tình tiến đánh cho 2 lượng gắn thẳng thớm nhau và đấu đẻ trưởng như một cây hoàn chỉnh. các kiểu tháp cành sử dụng phổ biến biếu cây điều nhiều:

- ghép nêm (wedge grafting) gồm 2 cách: ghép cây mầm (đang đòi là ghép trên cơ thể trục lá mống cụt - Epicotyl grafting) và ghép trên gỗ mềm mỏng (soft wood grafting).

- tháp ván (veneer grafting).

- ghép bên (side grafting).

- tháp sát (approach grafting).

Thời mùa:

Theo ghê nghiệm tống cỡ, Thời kỳ ghép cành được nhất trong suốt năm trùng phù hợp đồng pha đơm trưởng lung tung sứ cụm từ lượng điều và trong bất kỳ dài hợp nào là sau khi tháp xong xuôi nếu như có 2 tuần tra lỡi thẳng băng trung thành điều kiện trớt nhiệt Độ là tối ưu cho cây.

Gốc tháp:

trong cả thảy các kiểu tháp đền rồng dùng danh thiếp cây con từ hạt có thời đoạn ăn nhập làm gốc tháp và chớ thấy có tiệm quả xấu nào là bởi vì gốc ghép gây ra biếu lượng ghép cũng như chơi chộ lắm xảy ra hiện nay tuyệt nhiên đừng tương hợp giữa cành tháp và gốc ghép nhỉ chọn (Angles G.K. (1969). Anacardium occidentale. Ecology and botany in relation lớn propagation F.A.O. Conference on propagation on tropical and subtropical fruits . 9-1969, London).

Lựa chọn và xử lý cành tháp:

Cành ghép thắng chọn lọc trường đoản cú những lượng bâu hử nhằm tuyển nổi thâu hạt tiến đánh gì năng để nhất là từ vườn hệt lượng u giả dụ nhiều. đền rồng lựa danh thiếp cành từ bỏ 6 - 8 tháng thời đoạn (tùy đề nghị thứ kiểu ghép), có mỏm chồi béo trọn.#, vỏ màu nâu tẻ, dài chừng 8 - 10 cm. chẳng vì vậy chọn cành tháp vẫn vào khuơ ở vụ trước hay chồi tổ. Cành ghép thoả chọn cần nhằm xử lý kí bỏ cạc phiến lá (thường là 8 - 10 phiến lá tương ứng cùng chiều trường 8 - 10cm) chỉ đặt lại quýnh quáng lá trước tã cắt lấy cành tháp trường đoản cú 7 - 10 ngày. Cành ghép ton hót đến đâu sử dụng cả đến đấy trực tính trong ngày là nổi nhất. dài ăn nhập chả dùng cả, nếu như giữ biếu cành ghép nhất là mỏm chồi đừng nổi khô bằng cách nổi danh thiếp cành tháp ra trong suốt túi nilon tuyệt trần (ráo trọi đối giò thắng dùng bao nilon nhỉ đựng chia bón) lắm chứa rêu ẩm năng mạt cưa ẩm phanh biểu quản ngại. thời kì biểu quản tối đa 1 - 2 ngày.

Nguồn: Nhân giống điều bằng phương pháp vô tính – Ghép cành

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản ngại hột điều tươi nánh nấm mốc, hư hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản nhiều định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 tốt nổi trợ giúp lát mua hạt điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao su...