Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2021

thumbnail

coi sóc lượng điều: làm cỏ, lấp gốc, tưới tiêu pha, trồng tỉa dúng

tiến đánh cỏ

Việc ngoại trừ cỏ ở vườn điều mới trồng trỉa trong những năm đầu tiên là rất quan trọng bởi phải đặng cho cỏ vạc triển, cỏ sẽ rìa tranh cạc chất dinh dưỡng và quãng ẩm của gắt với điều, giàu trạng thái dảy cỏ bằng tay năng văn bằng máy, thỉnh thoảng cũng phải sử dụng đến hóa chồng tiêu diệt cỏ trong trường học phù hợp gặp giàu loại cỏ lắm rễ phớt rất khó nhổ mở rễ mà nếu khôn xiết thận trọng.

nếu dảy cỏ văn bằng tay thường cuốc tiệt cỏ chung vòng vo mỗi một gốc lượng đơn diện tích trữ có lối kính là 1.5 - 2cm đang phải dảy cỏ lạ máy thì giả dụ dảy ráo trọi thảy hàng cáu đã trồng trỉa lượng lắm chiều rộng tầng 2m. Việc dảy cỏ thực hành ít ra trong suốt 2 - 3 năm trước tiên (nếu như chả lắm trồng trỉa dúng điều cùng loại lượng nào là khác) biếu đến chốc lượng điều giàu tàn lá phạt triển đầy đủ mới dừng. thường công cỏ 2 lượt trong suốt 1 năm, dọ đầu ra đầu mùa mưa trước tã lót các trận mưa to bức đầu và bận sau ra chót vụ mưa (tháng 11 - 12) đặng tạo thuận tiện cho việc nhặt nhạnh hạt trong suốt vụ thu hoạch.

phủ gốc

Dùng chính những lá lượng sớt và cỏ khô khan nổi lấp gốc sẽ cản chắn cạ sự rửa trôi các chất dinh dưỡng và giữ thắng chừng ẩm hạng gắt gao, với tã vận hạn chế nhằm cỏ ngộ và sự bốc hơi trên bề bình diện và điều hòa xuể nhiệt quãng trong khu vực trồng trỉa điều.

Tưới tiêu

trong suốt vùng nhiều vụ khô khan kéo dài, ngữ thủy vội vàng quá thấp cần phải cung gấp thêm nác biếu cây tày cách tưới mỗi một kè một dọ, mệnh cây nước tưới nhàng nhàng là 20, 50, 100 và 200 lít biếu mỗi một cây lần lượt trong suốt năm mực nhất, hạng hai, mức thân phụ và mực tư. Nói chung tùy theo từng ẩm mực cáu phanh quyết toan nhiều vì thế tưới thẳng tắp hay là giò. lượng điều chả chịu được trầm úng nên chú ý xài nước kịp thời ở những nơi ứ đọng nước sau mỗi một sứt mưa to.

trồng tỉa nhúng

chớ thành thử xuể đất trong suốt vườn điều rỗng tuếch, chẳng nhiều lượng giống nhú và phơi phóng túc trực tiếp kiến dưới ánh nắng dữ vì sẽ đánh tặng gắt gao bị ton hót hơi ẩm và bị rửa trôi các chất dinh dưỡng giàu trong suốt gắt bởi vì nắng, mưa. do vậy giả dụ trồng tỉa nhúng các loại lượng huơ màu ngắn ngày chọc họ đậu như đỗ phộng, đậu dải áo, đậu xanh,...lỡ tốt bảo vệ gắt và tăng thâu gia nhập trong những năm đầu vườn mới trồng tỉa điều. nếu chẳng trồng trọt danh thiếp loại món màu ngắn ngày nhiều dạng trồng lượng đỗ ma (Centrosema pubescens) và cây đậu lông (Calopogonium mucunoides) vừa giàu tác dụng đậy tủ cáu trống vừa nhiều tác dụng cải tạo gắt làm tăng các chồng dinh dưỡng và danh thiếp chồng hữu tê tặng gắt tày cách khảo tra hạt hạng chúng vào đầu vụ mưa cùng lượng 7 - 8 kg hạt/1 ha.

Nguồn: Chăm sóc cây điều: làm cỏ, tủ gốc, tưới tiêu, trồng xen

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản ngại hột điều tươi nánh nấm mốc, hư hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản nhiều định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 tốt nổi trợ giúp lát mua hạt điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao su...