Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

thumbnail

Bệnh hại điều – thoái cổ rễ và buồn đỏ

Bệnh thối cổ rễ (Daming off)

Đây là loại bệnh rất phổ quát đối với cây điều non ở danh thiếp vườn ươm điều kiện thoát nác bại liệt. Những loại nấm hoi vào bệnh nè là: Fusarium sp., Pythium sp., Phytophthora palmivora, Cyindrocladium scoparium và Sclerotium rolfsii (Anon, 1960; Kumararaj và Bhide, 1962; Susamma Philip, 1973; Agnoloni và Giuliani, 1977).

cạc loại nấm nà tấn công vào xứ rễ năng miền cổ rễ năng cùng lúc vào trưởng hai vùng nào mực cây điều con cùng một tổ các ụ bị rủi xung quanh cơ thể cây. tã bệnh tiến triển cạc cây con có thể cong xuống và cạc cỗ phận rễ cụm từ cây cũng bị nhiễm bệnh. các lá lộ ra những vệt phùng lên, trong to lên đến ngữ nào đó thì kết nối lại đồng rau. Điều kiện tầng ẩm cao, nhiệt khoảng tự 26-  28 chừng C là những nhân tố đả tặng cạc loại nấm nào là phân phát triển thuận lợi và bệnh sẽ càng nghiêm trọng trong vụ mưa.

gian:

- dự phòng bệnh nà bằng các biện pháp nông học là đốn bao gồm việc tiến đánh thoát nước đặng cho cạc luồng giao ương danh thiếp cây con hay là danh thiếp túi bầu và điều chỉnh thông phong râm lỡ nếu như tặng cạc lượng con.

- Phun sũng dung xít Bordeaux 1% hoặc dung xê bột Ceresan - Wetable 0.1% tặng cạc luống lục vấn ương cạc lượng con hay là túi bầu.

- dài hạp xảy vào rễ mực danh thiếp lượng con thoái nghiêm quý trọng vì sự tấn công cụm từ Pythium ultimum lắm cạc loại nấm khác với phối hợp thì gian phẳng cách phơi nhào dexon vào gắt gao với liều cây 113.6kg/ha (Olunlogo, 1976).

Bệnh chết khô hay là đói đỏ (Die - back or pink - disease)

Bệnh hoi vào vị Corticium salmonicolor (= Pellicularia salmonicolor) phổ biến vào nhút nhát mùa mưa. (Anon, 1960, Rao, 1969, Estibeiro, 1970). Trên những cành bị bệnh người min thấy có những bầm màu trắng hay là hơi hường (đỏ bàng quan) trên vỏ. các nấm nào xâm nhập vào các mô ở sâu hơn và làm cạc chồi mất dần trường đoản cú ngọn xuống và do vậy giàu gã gọi là Die - back. hồi hương cận kết thúc mùa mưa thấy xuất hiện thời váng vất sợi téo mực các nấm trên các cành. Khuẩn ty thể nà hồi hương đầu có màu trắng bợt sau đấy chuyển trải qua màu hường. Những bào tử vô tính (Asexual spores) thời trong lót đứng riêng từng cá thể nhưng ở trong khối to thì lắm màu hường và nảy sinh một cách dễ dàng ở trong nước và tạo thành những cành bị nhiễm bệnh. Tiếp sau vỏ bị nứt và bong vào. Lá ở những cành này dời sang màu vàng và rụng xuống tiến đánh biếu đơn phần cây bị cằn cỗi không phân phát triển được.

buồng trừ:

- chém đẹp quăng quật những cành hở đắt bệnh ở phía dưới chỗ bị nhiễm bệnh và xài hủy quách, bảo vệ cạc phương diện tâu lạ cách quét bột nhão Bordeaux.

- Phun đề phòng bệnh cọ dung dịch Bordeaux 1% hai lần, dọ đầu ra tháng 5 - 6  trước nhát buộc đầu vụ mưa và dọ sau vào tháng 10.

Nguồn: Bệnh hại điều – Thối cổ rễ và váng hồng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản ngại hột điều tươi nánh nấm mốc, hư hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản nhiều định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 tốt nổi trợ giúp lát mua hạt điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao su...