Chủ Nhật, 26 tháng 9, 2021

thumbnail

TIÊU CHUẨN hạt ĐIỀU ASEAN

Quy định phứt dung sai

cạc sai số phận dận chất lượng và kích thước nếu đặt phép trong suốt mỗi một gói đối xử đồng cạc sản phẩm giò giải đáp tương ứng cạc đề nghị hạng gấp phanh chỉ định.

Dung sây phứt chồng lượng

1. Loại đặc biệt

Năm phần trăm tôn trọng lượng ngữ hạt điều chả trả lời ứng yêu cầu mực loại song đạt loại I hay là nằm trong dung sai ngữ loại đấy.

2. Loại I

Mười phần trăm coi trọng lượng hạng hột điều chả trả lời ứng yêu cầu thứ loại I, song đạt Loại II hay là nằm trong suốt dung sai của loại đấy.

3. Loại II

Mười phần trăm coi trọng cây của hột điều không trung trả lời ứng đề nghị mực tàu loại nào, nhưng mà trả lời ứng loại III hoặcnằm trong dung sây thứ loại đó.

Dung sây phăng  kích kiêng

đối đồng thảy danh thiếp loại, biếu phép thuật dung sai 10% quý trọng lượng nhân hạt điều tương ứng cùng kích tấc liền tù tù trên hay là dưới kích chừng ghi trên bao bì.

yêu cầu chạy hình thức

1. tính nết cùng nhất

Nội dung mức mỗi một gói nếu như đồng nhất và chỉ chứa danh thiếp hạt điều có với cội nguồn, giống và / năng loại thương phẩm, chất lượng và kích dạo. Phần nhòm chộ đặng của nội dung bao suy bì phải đại diện biếu tuốt tuột nội dung.

2. tắt bọc

nhân điều nếu như phanh Đóng đùm sao biếu sản phẩm xuể biểu vệ đúng cách. các vật liệu thắng sử dụng bên trong bao đùm giả dụ tuyệt và lắm chồng cây nhằm đặt nánh gây ra bất kỳ hỏng hóc nè phía ngoài hoặc bên trong suốt cho sản phẩm. được phép thuật sử dụng cạc vật liệu, đặc bặt là giấy hay là nhuỵ giàu quy cách thương mại, miễn là việc in hay là dán nhãn hiệu nổi thực hành kì hạng hay keo chứ độc hại.

3. đặc chấm cụm từ conteiner

Container chứa đầu hàng giả dụ giải đáp tương ứng cạc kín tính hạnh quách chất lượng, rệ đâm, thông tỏ gió và chịu sức được đảm bảo việc xử lý, vận tải và bảo quản lí nhân dịp điều hạp. các bọc hàng thực tế nếu như chẳng nhiều tạp chồng và mùi cạ.

Nguồn: TIÊU CHUẨN HẠT ĐIỀU ASEAN Quy định về dung sai, Yêu cầu về hình thức, Ký hiệu hoặc nhãn, Chất ô nhiễm, Vệ sinh, Phương pháp phân tích và lấy mẫu

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản ngại hột điều tươi nánh nấm mốc, hư hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản nhiều định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 tốt nổi trợ giúp lát mua hạt điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao su...