Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

thumbnail

QUY CÁCH hột ĐIỀU Nhân AFI NGÀNH nông phẩm VÀ HẠT đơn căn số Bảng ăn tiêu chuẩn mực Dành biếu Nhân Điều Sống

Bảng - Giới vận hạn biếu phép thuật đối xử đồng các loại tội và hỏng hóc của Nhân điều sống

  của phẩm Loại 3 Loại 2 Loại 1
hư nghiêmtrọng
hỏng vị sâu mọt 1.00% 1.00% 1.00% 0.50%
Mốc, ôi ơ, ải mục, quy hàng tạp chất 1.00% 1.00% 1.00% 0.50%
Tạp chồng (1)  0.01% 0.01% 0.01% 0.01%
hư nghiêmtrọng tối da 2.00% 2.00% 2.00% 1.00%
danh thiếp loại thiếu sót  
Nhân sém chất lượng loại 2 B B B 5.00%
Nhân sém đặc biệt chất lượng loại 3 B B 5.00% 1.50%
Mảnh Nhân nám nặng (LP) (*20% lấm tấm nâu nhạt nhẽo) 5.00% 1.50%
Nhân cựu nám nặng (LBW) (*40% lấm chấm nâu hững hờ) 5.00% 1.50%
nhân dịp vốn dĩ nám (BW) (*60% lốm đốm nâu) 2.50% 0.50%
cụm từ phẩm B(2) 7.50% 2.50% 0.50%
Hư  hư chiều phương diện (lốt dao) B 5.00% 2.00% 1.00%
dính dấp lụa/hư nghiêm tôn trọng do quán lụa (3) 3.0%/1.5% 3.0%/1.5% 3.0%/1.5% 3.0%/1.5%
nhân dịp lốm đốm mun 0.05%      
Tổng tội lỗi  tối đa *Tối đa lấm tấm tặng LBW và BW 14.00% 11.00% 8.00%


 

Bảng - biểu lộ kích thước - Mãnh tan vỡ nhân dịp điều

Loại thằng Dưới sàng số Trên sàng số mệnh
LWP. SP, SPS, LP, DP, P1, P2, P3 Mảnh to Sàng số phận 2.5 (USA 5/16) NMT 50%, đường kiếng = 8.0mm. Sàng số phận 0.25 (USA số 1/4), đàng kiếng = 6.3mm.
SWP, SSP, DSP, SP1, SP2, SP3 Mảnh rỏ Sàng mệnh 0.25 (USA mạng 1/4), đàng kính = 6.3mm. Sàng số mệnh 7 (USA mạng 7),đường kính = 2.8mm.
CHIPS, SSP1, SSP2, SSP3 Mảnh vụn hay miểng bé kín bặt Sàng mệnh 7 (USA căn số 7), lối kiếng = 2.8mm. Sàng số mệnh 8 (USA số mệnh 8), đường kiếng = 2.36mm.
BB or G1, G2, G3 khoảnh vụn, đầu cuộng Sàng mạng 8 (USA số 8), đàng kính = 2.36mm. Sàng số 10 (USA số mệnh 12), lối kiếng = 1.70mm.
X (hột) Sàng mạng 10 (USA căn số 12), đàng kính = 1.70mm. Sàng căn số 14 (USA số phận 16), lối kính = 1.18mm.
FE (hột) Sàng số 14 (USA mạng 16), đường kiếng = 1.18mm. N/A
P1M, P2M, P3M khoảnh trộn Dưới sàng 6.3mm Trên sàng 4.75mm
Giới kì hạn vội vàng loại biếu mãnh vỡ lẽ:
cho phép thuật 5% mà lại giò quá 1% loại kích tấc liền kề. Hơn nữa đối đồng danh thiếp loại SWP, SP1/CHIPS, G1/BB và X cũng phải cùng nhất phăng hình dạng đơn cách họp lý với tỷ luỵ chứ quá 5% loại trên vội vàng kích tấc.
chú giải: Loại SSP theo Brazil đặng định tức là Mảnh tan vỡ nhỏ kín biệt, khác với định nghĩa mức An cữ SSP là miểng tan vỡ bé bị nám.

Nguồn: QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT Một Số Bảng Tiêu Chuẩn Dành Cho Nhân Điều Sống

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản ngại hột điều tươi nánh nấm mốc, hư hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản nhiều định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 tốt nổi trợ giúp lát mua hạt điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao su...