Thứ Tư, 1 tháng 9, 2021

thumbnail

chia loại hạt điều rang muối – phân theo kích lùng

Theo nguyên tố kích ngần, Hạt điều rang muối sẽ đặt cứt thành nhiều loại cùng kích từng từ bé đến to, bình thường gồm danh thiếp loại:

- Hạt điều rang muối loại A180/ W180/ Loại A cồ (tên A180 hoặc W180, A cồ là như rau): Đây là loại giàu kích tìm Hạt rất lớn, to nhất trên thị trường với quãng 385-405 hột/kg. Hạt điều rang muối loại nè thông thường giàu nguồn gốc là hột điều Cam hay là điều Việt cao sản (hệt mới).

- hột điều rang muối loại A240/W240/ Loại A: đây là loại lắm kích thước lớn với độ 520-540 Hạt/kg. Hạt điều loại nà có trạng thái là điều Việt Nam năng điều nác ngoài.

- hột điều rang muối loại A320/W320/ Loại B: đây là loại hột có kích thước vừa với lóng 695-715 hột/kg. hột điều loại này nhiều trạng thái là điều Việt trai hay điều nác ngoài.

- hột điều rang muối loại A450/W450/ Loại C/hột điều tù và ăn tiêu: đây là loại giàu kích thước to cùng cữ 982-1002 hột/kg. Hạt điều loại này nhiều trạng thái là điều Việt trai hay điều nước ngoài.

Nguồn: Phân loại hạt điều rang muối – Chia theo kích cỡ

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản ngại hột điều tươi nánh nấm mốc, hư hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản nhiều định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 tốt nổi trợ giúp lát mua hạt điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao su...