Thứ Hai, 27 tháng 9, 2021

thumbnail

Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và Móc mồ hóng

 

Bệnh đốm lá (Leaf spot disease)

 

Bệnh hoi vào do nấm Cercospora anacardii Muller & Chrupp, tặng thấy giàu ở toàn bộ cạc vườn điều ở lèn cữ, Đông Phi, Braxin (Golato C., 1970; Julio đa Ponte J., 1971). Trên các lá lắm những đốm màu thẫm đàng kính 1 - 4 mm ứng đồng những bào tử nấm nằm ở phương diện dưới lá.


buồng bệnh nào là phun dung dịch Zineb 0.2% (200g trong suốt 100 lít nác) lát có những dấu tiệm trước tiên của bệnh và sau đó cứ 20 ngày lại phun một bận (Golato C, 1970).

Ngoài bệnh đốm lá bởi vì Cercospora anacardii gây ra đang một số trạng thái bệnh đốm lá khác như bệnh đốm lá màu xám vày Pestolotia microspora, P. dichaeta, bệnh đốm lá hồng vị Phyllosticta sp., bệnh đốm lá nâu vì Colletotrichum gloeosporioides, bệnh đốm lá màu gỉ sắt bởi Phomatospora anacardicola, và bệnh ri rỉ sắt đỏ gây ra vày loại tảo Cephaleuros mycoides... (Batista, 1957; Anon, 1960; Guba, 1961; Early và Punithalingam, 1972).

phòng những bệnh đốm lá dạng nè cạ cách phun dung nhỉnh Bordeaux 1% hay là oxyt cùng 0.3% hoặc Benlate 0.3% (Anon, 1960; Matta và Lellis, 1973).

 

Bệnh mốc mồ hóng (Sooty muod)

cạc lá ngay bị phủ vì đơn kiếm mồ hóng dày các nấm Capnodium sp. ở cả hai bình diện cụm từ lá, thành thử ngăn trở hoạt rượu cồn quang quẻ hợp bình thường mức lượng, tiến đánh lượng đơm cả thua (Anon, 1960; Arailde và Mattos, 1971). Phòng chống bệnh này tày cách phun dung xịch toàn bột 2%. Việc phun nè sẽ Phòng chống trưởng các côn trùng cùng hoạt động và làm biếu các mốc bồ hóng khi khô tách rời khỏi lá sa xuống vách ngần miểng.

 

Nguồn: Bệnh Hại Điều - Đốm Lá Và Móc Bồ Hóng

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản ngại hột điều tươi nánh nấm mốc, hư hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản nhiều định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 tốt nổi trợ giúp lát mua hạt điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao su...