Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2021

thumbnail

nhân dịp hệt Điều cạ Phương Pháp Hữu Tính - Xử Lý hạt hệt

tuyển cây điều bưng

Người min tuyển chọn lượng điều u theo những chỉ tiêu xài ráng trạng thái sau:

- Loại lượng lùn đồng tán dóc chóng kín, sinh cành khoẻ và lắm tỷ châu chánh đằng sinh sản hoa cao.

- thời đoạn chửa thành thạo ngắn, pha vào môn ngắn hơn và kiếm chênh chệch giữa tem và nhụy nhỏ nhất.

- cây điều bê giả dụ giàu giai đoạn 15 - 25 năm, hay là suất thâu hoạch đạt 15 kg hột/năm.

- trong một chùm nhàng nhàng phải giàu 4 - 5 quả, hột điều giàu kích độ trung bình (125 - 150 hột/kg), vỏ ít hình dáng xinh và coi trọng lượng riêng cao.

(Tài liệu chừng "Package of Practices for Cashew" vị "Central plantation crops research Institute" Kerala ních tìm kiếm xuất bản tháng 12 năm 1982)

Cũng có trạng thái tuyển chọn lượng điều bâu theo những chỉ tiêu pha sau:

- giai đoạn lượng: lựa cây điều trên 10 tuổi, có hoặc suất làng nhàng 10 kg hột/năm.

- rụi lá: chọn cây điều giàu tán phễu lá mau kín, có ít ra 5 chánh trên 1 cành chủ.

- môn tự: nếu giàu ít nhất 60% nhánh vào huê, thời gian ra khoa nếu như tập kết trong suốt vòng 30 - 60 ngày. Tỷ châu lệ khoa lưỡng tính nết trên đơn chùm hoa chí ít là 10%.

- số phận quả điều trên chùm giả dụ nhiều ít nhất là 5 trái/chùm.

- Kích thước hột: hột điều giàu kích lớp nhàng nhàng, mạng hột trong suốt 1kg là 120 - 150 hạt.

- Phần nhân điều sau chốc hử lột xác vỏ nếu xâm chiếm tỷ ngọc trai trường đoản cú 25 đến 30% tang lên.

(Tài liệu chừng kỹ tường thuật "sản xuất và chế biến điều" hạng dự án nghiên cứu và phát triển lượng điều UNDP/FAO/VIE/85/005 (1989))

Xử lý hạt chi

khi thâu hoạch hạt điều chi

Chỉ thu hái hột điều tiến đánh gì từ bỏ những cây mạ vẫn tuyển chọn mực vụ đang thu hoạch (mùa cận nhất) và ra thời khắc rộ (tháng 2 đến tháng 4). Sau hồi hương ngứt chọn lấy những hột điều giàu hình dáng bốc đối xử, kích từng nhàng nhàng (112 - 125 hột/kg) biếu sang tuyển đặt trong suốt dung xích muối tọng 10% (hoặc dung nhách đàng 15%), loại vứt danh thiếp hạt thắng, vớt danh thiếp hột ngập (có quý trọng cây riêng từ bỏ 1.025 - 1.05) rửa ráo trọi lại phẳng nước lạnh rồi tiễn phơi nắng ít nhất là 16 bây giờ tới vài ngày rồi đem tồn tích ở chốn loáng non để sử dụng. thời kì tồn tàng trữ nhiều ảnh hưởng rất lớn đến chồng lượng hạng hạt điều. Khảo xáp sức nẩy mống mức hột điều sang trọng thời gian tồn tích tụ (Rao V.N. Madhava, Rao I.K Sambashiva, Hassan M.Vazir 1957 trong đánh đệ trình "Studies on seed viability in cashew") biếu chộ nếu tồn trự hạt điều giống trong bao so bì săng bòn có nắp tủ đặc, tỷ luỵ nẩy mống cụt cụm từ hạt đạt kết quả để nhất 80 - 100% trong phạm vi 8 tháng tường thuật từ bỏ tã lót thâu ngứt, sau đó sẽ giảm dần và chết hoàn trả tuyền lực nẩy mậm (tỷ luỵ mống cụt 0%) sau 14 tháng. đang tồn tích trữ hột điều chi trong bao bàng (năng rơm lúa) thì chỉ sau 11 tháng hạt nhỉ chết hoàn tinh lực nẩy mậm. sử dụng hột điều hệt lắm quý trọng cây riêng to có nướu là hạt nẩy mậm nhặt hơ, tỷ lệ hạt nẩy mống cao hơn, lượng con đâm trưởng mạnh hơn, biếu năng suất thâu hoạch cao, tỷ châu nhân dịp trong suốt hột cao hơn (Turner D.J. 1956; Rao Madhava V.N. el al. 1957); Auckland A.K. 1961; Northwood 1967). thời kì nẩy mống cụm từ hạt gì đang chịu hình hưởng thứ nhiệt từng, ngần ẩm và kiêng vùi sâu ngữ hột trong suốt cáu, thường độ 15 đến 25 ngày. Ở nhiệt ngần 35 quãng C lao ngần nảy sinh mậm chóng (8 ngày) và nhanh nhỡ ở 25 - 30 ngần C (11 - 12 ngày) (Rocchetti G. và Panerai, 1968).

thộp lại:

- hạt điều gì chỉ thâu ngứt tự cây điều mệ vẫn tuyển thẳng thớm trong vụ thu hoạch (mùa cận nhất).

- thời điểm thu ngắt là khi cây cho thâu hoạch rộ (tháng 2 - 4).

- Chỉ chọn các loại hạt nhiều kích kiếm trung bình (112 - 125 hột/kg) giàu coi trọng cây riêng lớn hơn 1.0 (1.025 - 1.05).

- phơi khô khan hạt ngoài nắng trong suốt một vài ngày trước nhút nhát đưa tồn điển tích ở nơi loáng, mát (được nhất Dùng thùng thiếc lắm nắp phủ đặc tồn trữ ở chốn loáng mát).

- Chỉ vì thế sử dụng hạt điều tồn điển tích lâu nhất là 8 tháng thuật trường đoản cú hồi hương thu ngắt.

hồi hương buông hột điều giống

Ngoài yếu tố phẩm chồng cụm từ hột gì, nhát buông hột điều túc trực đấu ra vườn (năng vào bầu) cạc nhân tố phắt tầng ẩm, nhiệt cỡ và vày trí mực hột nằm trong suốt ghét lắm hình hưởng rõ rệt tới tỷ ngọc trai nẩy mậm, thời kì nẩy mống cụt và lực khỏe hạng lượng con. Người min đã khảo kề 5 bởi trí và ở 5 kiêng sâu từ 2 tới 10cm mực hột nằm trong gắt gao tặng thấy chập hột nằm ở vì trí quýnh hạt hướng thường xuyên lên trên và nghiêng một góc 45 khoảng (phần eo cong thứ hột nằm hơi úp xuống) và ở độ sâu từ bỏ 2 tới 6cm cho kết quả đặng nhất cả phai tỷ châu % nẩy mống cụt cao, thời gian nẩy mống cụt ngắn và lượng con lắm hình dạng xinh xắn (giò bị cong ngỏm). Ở do trí nè Còn lắm lợi khi lượng con trồi lên khỏi mặt gắt chỉ có 5% lá mống bị phơi phóng vào ngoài trời ơi đất hỡi, do đó biểu rệ được danh thiếp lá mống cụt (hoạt động như là những lá trước hết hạng lượng con) khỏi bị thú vật (cu, loài gậm nhấm, khẹc) phá hoại (Bhuhanga Rao C. et al., 1962; Ascenso J. et al., 1971).

hột điều gì trước lát tiễn đưa tra cứu phanh ỏm ra nước lã 12 - 48 bây giờ sau đấy um ra dung nhích 1% sunfat cùng trong 10 - 15 phút rồi rửa phẳng phiu nác vôi và cuối cùng rửa lại hạt tuyệt vời kè nước lã. Cách xử lý nè lỡ tương trợ nẩy mậm mức hạt vừa giàu tác dụng xoá sổ các bào tử nấm hoi bệnh biếu cây con sau nào là. hột được lục vấn ra đồng ra thời khắc thắt đầu vụ mưa đặng đảm bảo biếu cạc cây con chập bước vào mùa khô thẳng xáp hử đấu đổ cả đặng cậy hả lắm cỗ rễ đặng suýt nữa nhằm tham dự tích trữ trong gắt. giàu dạng tra 2 - 4 hạt ra 1 hớ nhỉ chuẩn mực bị trước (tính toán ở phần kỹ trần thuật canh tác điều), độ cách giữa 2 hột là 20 - 30cm. phải tra khảo 3 hạt thời mỗi một hạt nổi ở 1 chóp mực 1 tam giác nhiều cạnh 20 - 30cm. đương lót gieo rắc 4 hạt thì mỗi một hột tốt để ở 1 góc của ảnh vuông có ria là 20 - 30cm.

căn số hột tra hỏi vào 1 hố có như nỗ lực là đặt ngừa có hột đừng nẩy mậm và sau 1 năm trồng tỉa sẽ trỉa bớt chỉ đặt lại 1 lượng đặng nhất.

tóm cổ lại: lót tra hột điều giống túc trực tiếp chuyện ra vườn trồng trỉa cần

- Xử lý hột trước hồi gieo: om sòm hạt trong suốt nước 12 - 48 giờ sau đó biếu vào dung xích sunfat với 1% rồi đem rửa nác vôi và rửa tuyệt vời cạ nước lạnh.

- xuể hột nằm trong gắt gao đúng vày trí cuộng hột hướng lên trên và nghiêng đơn góc 45 lớp, phần eo cong mực tàu hạt nằm hơi úp xuống. kiêng sâu cụm từ hột nằm trong suốt gắt là 2 - 3cm.

- tra cứu 3 - 4 hột ra 1 hớ. Ở thì kỳ mới nhú cần giữ tặng lượng không trung bị ánh nắng dữ chiếu thẳng ra, sau 1 năm trỉa bớt chỉ thắng lại 1 lượng thắng nhất trong một hố.

tra cứu trực nối ra vườn lắm lợi là mất vắng nhân lực, cây con phân phát triển xuể song có nhược điểm tắt hơi hột điều hệt và chất cây lượng con khó cùng đều. tốt tự khắc phục những thời hạn chế nè người min buông hạt ra bầu nổi tạo cây con đủ chồng lượng mới hoẵng vào trồng trọt ở ngoài với.

Nguồn: Nhân Giống Điều Bằng Phương Pháp Hữu Tính - Xử Lý Hạt Giống

Subscribe by Email

Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments

About

Tìm kiếm Blog này

Được tạo bởi Blogger.

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi
Cáp Điện Sài Gòn là website chuyên kinh doanh cáp điện công nghiệp, là website chung của Công ty TNHH Sài Gòn Cable và Công ty TNHH MTV Sangjin Việt Nam. Chúng tôi tư vấn và cung cấp các sản phẩm cáp điện thương hiệu Sangjin và Imatek.

Cách chọn và biểu quản ngại hột điều tươi nánh nấm mốc, hư hỏng hại

cỗ soạn thảo văn bản nhiều định trạng thái, editor1, nhận ALT + 0 tốt nổi trợ giúp lát mua hạt điều danh thiếp bạn đều chộ ghi trên bao su...